Tag: Người phán xử phiên bản điện ảnh

Đạo diễn Quang Huy xác nhận làm ‘Người phán xử’ phiên bản điện ảnh

Đạo diễn Quang Huy vừa xác nhận đang trong quá trình xây dựng dự án và đội ngũ sản xuất, thành phần diễn viên cho “Người phán xử” phiên bản điện ảnh. Đạo diễn Quang Huy vừa xác nhận là đơn vị sản xuất Người phán xử phiên bản điện ảnh. “Chúng tôi đang trong […]

Read More