Tag: Người phán xử tập 11 Người phán xử tạo phản

‘Người phán xử’ tập 10: Con nuôi ông trùm Phan Quân tạo phản

Được sự hậu thuẫn và chỉ đạo của Thế “chột”, Trần Tú đã cài bom để ám sát Phan Hải nhằm mục đích đánh đòn đau đớn nhất vào bố nuôi Phan Quân. Tập 10 Người phán xử mở đầu với cuộc đối thoại giữa chuyên gia tâm lý Lê Thành (Hồng Đăng) và ông […]

Read More