Tag: Người phán xử tập 11 Người phán xử tập 11 Hoàng Dũng Việt Anh

‘Người phán xử’ tập 11: Phan Hải bất lực trước một người đàn bà

Dùng đủ mọi cách, Lương Bổng, Phan Hải và Hùng “cá rô” vẫn thất bại trong việc lấy lại tiền từ vợ của giang hồ Đại “tim to”. Tập 11 Người phán xử mở đầu với cảnh Trần Tú hùng hùng hổ hổ tìm đến Thế “chột” và chĩa súng vào đầu hắn. Tú tức […]

Read More