Tag: Từ Thiếu Hoa tây du ký

Vì sao ‘Đường Tăng’ Từ Thiếu Hoa bị ba đệ tử phim Tây du ký hắt hủi?

“Tây du ký” bản 1986 có ba diễn viên đóng Đường Tăng là Trì Trọng Thụy, Từ Thiếu Hoa và Uông Việt. Nhưng mỗi dịp hội ngộ đoàn phim, Từ Thiếu Hoa hiếm khi xuất hiện với đồng nghiệp. Tây du ký bản 1986 được đánh giá kinh điển trên màn ảnh nhỏ với số […]

Read More