Tag: Tuần Châu

Tại sao ‘chúa đảo Tuần Châu’ hủy bỏ vở thực cảnh do Việt Tú đạo diễn?

Ông Đào Hồng Tuyển cho biết đã bỏ ra nhiều công sức và tiền của nhưng kịch bản thực cảnh “Thuở ấy xứ Đoài” vẫn phải dừng lại không đạt yêu cầu theo đánh giá của ông. Cuối tuần vừa qua, đạo diễn Hoàng Nhật Nam ra mắt vở thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ […]

Read More