Tag: Hoa hậu Mỹ Linh nỗ lực quảng bá văn hóa dân tộc tại Miss World 2017

Hoa hậu Mỹ Linh nỗ lực quảng bá văn hóa dân tộc tại Miss World 2017

Là đại diện của Việt Nam tại Miss World, Hoa hậu Mỹ Linh gần như trở thành một đại sứ văn hóa quảng bá hình ảnh về đất nước và con người. Ngay từ khi nhận được đề cử trở thành đại diện của Việt Nam, Hoa hậu Mỹ Linh đã ý thức được mình […]

Read More